Terapii ocupaționale pentru copii și tineri cu nevoi speciale

Este cunoscut faptul că tinerii cu dizabilități și alte nevoi speciale trăiesc izolați în comunitate, principalele cauze fiind fenomenele de discriminare și stigmatizare socială, lipsa terapiilor ocupaționale și a unor politici publice consecvente și adaptate nevoilor reale ale acestui segment de populație.

În cazul adolescenților cu nevoi speciale din centrele de plasament, programul Dogtors de terapii ocupaționale este un instrument care previne redirecționarea acestora, după împlinirea vârstei de 18 ani, către centrele de asistență socială, așa cum se întâmplă în prezent.

Sub bagheta magică a specialistului în psihologie și comportament canin Cătălin Cornea și a psihoterapeutului Ioana Lucaci, tinerii cu diverse nevoi speciale învață să devină primii dresori cu nevoi speciale din România. Ei capătă, astfel, o meserie și un scop în viață care să-i motiveze.

Programul contribuie la reinserția socială a persoanelor cu dizabilități și alte nevoi speciale, fiind, totodată, parte integrantă din programul de terapii de recuperare fizică/psiho-emoțională a acestora.

centre de plasament pentru copii/tineri, centre de recuperare fizică și emoțională, direcții de asistență socială, penitenciare, organizații neguvernamentale ai căror beneficiari sunt eligibili pentru includerea în proiectul Dogtors.