TERMENI ȘI CONDIŢII

Pagina web Dogtors.RO

Această pagină web (www.dogtors.ro), numită în continuare „website” este administrată de Asociația ”Magidream”. Accesul la acest website şi utilizarea lui şi a website-urilor conexe presupun acceptarea următorilor Termeni şi condiţii. Termenii şi condiţiile următoare sunt considerate prevederi minimale aplicabile, utilizarea website-ului supunându-se de drept prevederilor legislaţiei în vigoare.

DEFINIŢII

În cuprinsul prezentului document următorii termeni pot fi interpretați astfel:
 website: pagina web aparţinând şi fiind administrată de Asociația ”Magidream”, care se află la adresa www.dogtors.ro, prin intermediul căruia utilizatorul are acces la informaţii privind obiectivele statutare și proiectele Asociației ”Magidream”.
– conţinutul website-ului: orice material, orice informaţie, publicate pe acest website sub orice formă – text, fotografii, grafică, audio, video;
– utilizator: persoana care accesează website-ul, în scopuri private sau profesionale şi care a acceptat Termenii şi condiţiile de utilizare ale prezentului site;
– utilizare abuzivă: utilizarea website-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor şi legislaţiei în vigoare sau în orice alt mod care poate aduce prejudicii Asociației ”Magidream”.

Asociația ”Magidream” îşi rezervă dreptul de a remedia în orice modalitate permisă de lege orice violare a acestor Termeni şi condiţii, inclusiv violarea drepturilor Asociației ”Magidream” referitoare la sigla şi logo-ul organizaţiei şi a drepturilor de autor referitoare la conţinutul website-ului.
Website-ul www.dogtors.ro este pus la dispoziţia utilizatorilor pentru a fi folosit numai în interes personal sau profesional şi în scop educaţional.
Conţinutul website-ului www.dogtors.ro este selectat după criteriile organizaţiei şi la libera alegere a acesteia. Asociația ”Magidream” îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul website-ului, inclusiv Termenii şi condiţiile de utilizare ale acestuia. Folosirea în continuare a acestui website-ului înseamnă acceptarea noilor Termeni şi condiţii.

Termenii şi condiţiile referitoare la acest site sunt guvernate de legea română în vigoare. Orice litigii ce decurg din utilizarea website-ului sau în legătură cu acesta vor fi  vor fi supuse spre rezolvare instanţelor judecătoreşti din România.

Asociația ”Magidream” nu garantează şi nu îşi asumă responsabilitatea pentru orice contaminare cu viruşi sau orice altă contaminare care are proprietăţi distructive. Asociația ”Magidream” nu garantează pentru nicio necontaminare în acest sens. Nicio transmisiune pe internet nu este 100% sigură, de aceea orice informaţie transmisă prin e-mail implică riscul utilizatorului.

Asociația ”Magidream” nu răspunde pentru consecinţele, inclusiv financiare, ce decurg din utilizarea website-ului, inclusiv folosirea necorespunzătoare, improprie sau frauduloasă a acestuia.

CONDIŢII

Numele şi logo-ul Asociației ”Magidream”
Numele şi logo-ul MagiDream sunt proprietatea exclusivă a Asociației ”Magidream”. Folosirea neautorizată a acestora este interzisă. Acestea nu pot fi copiate sau reproduse fără permisiunea scrisă Asociației ”Magidream”.

Drepturi de proprietate intelectuală

Conţinutul website-ului www.dogtors.ro este protejat de Legea 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.
Toate materialele integrate în acest site sunt proprietatea intelectuală a Asociației ”Magidream” sau sunt preluate cu citarea sursei. Aceste materiale pot fi copiate sau reproduse numai cu menţionarea sursei (Asociația ”Magidream”). Utilizarea fotografiilor și a materialelor video este permisă numai cu acordul scris prealabil al Asociației ”Magidream”.

Donaţii

Prin intermediul website-ului www.dogtors.ro se pot face donaţii online. Donatorul are posibilitatea să selecteze suma pe care doreşte să o doneze. Suma pe care o va direcţiona se va folosi de către Asociația ”Magidream” pentru îndeplinirea obiectivelor statutare. Suma donată se retrage de pe cardul bancar indicat de utilizator. În cazul în care donatorul completează coordonatele sale de contact, va fi introdus în baza de date a susţinătorilor Asociației ”Magidream” şi va fi informat periodic despre proiectele derulate.